Informatieavond schoolverlaters en 18+

Op dinsdag 31 oktober was er op school een informatieavond voor schoolverlaters en (bijna) 18-jarigen. Er is toen verteld wat er allemaal op je afkomt als je schoolverlater bent en 18 wordt. Dan moet er namelijk veel worden geregeld en daarbij komt ook nogal wat papier/online werk kijken. Denk hierbij aan zaken zoals het aanvragen van een Digid, een ziektekostenverzekering, een tegemoetkoming scholieren bij DUO, een indicatie bij het UWV, etc. School kan hierbij helpen.

Leerlingen die van school afgaan, worden ‘overgedragen’ aan de gemeente. Onze school heeft dit schooljaar te maken met 6 gemeentes: Stichtse Vecht, Woerden, Utrecht, Lekstroom, Waddinxveen en Ronde Venen. Deze gemeentes kunnen leerlingen extra ondersteuning bieden bij het vinden en behouden van een passende baan of dagbesteding. Doel is voorkomen dat onze leerling na het verlaten van onze school, thuis op de bank komen te zitten. Namens de gemeente Woerden was Angela van der Zalm aanwezig om toe te lichten waaruit deze ondersteuning kan bestaan.

Onze leerlingen werken op school aan het behalen van branchecertificaten binnen het vakgebied waarin zij uitstromen. Daarbij kunnen de meesten op hun stage werken aan het behalen van een praktijkverklaring, waaruit blijkt welke werkprocessen ze beheersen op niveau MBO 1 en hoger. Adviseur Praktijkleren Aliki Boef heeft samen met collega David een toelichting gegeven op hoe we hiermee werken en benadrukt hoe waardevol dit kan zijn.

Tot slot is een aantal aandachtspunten benoemd die ook terug te lezen zijn in onze nieuwe folder “(bijna) 18 en dan?”. Twee dingen zijn hierbij expliciet onder de aandacht gebracht. Ten eerste dat 18-jarigen weliswaar zelf abonnementen mogen afsluiten en andere financiële verplichtingen kunnen aangaan, maar dat hun ouders/verzorgers nog financieel verantwoordelijk zijn voor hun kind totdat het 21 is. Een tweede onderwerp dat is belicht, is de tegemoetkoming voor scholieren; ouders/verzorgers hebben een informatieblad gekregen, met uitleg over hoe hun kind de tegemoetkoming kan aanvragen bij DUO.