Ons onderwijs

  • is er voor leerlingen die moeite hebben met leren op de traditionele manier
  • ontwikkelt zich volgens de kenmerken van Big Picture Learning
  • stelt dan ook de relatie tussen school, ouders en leerling centraal
  • stelt ook de passie van de leerling centraal
  • maakt de leerstof voor de leerling relevant
  • draagt ertoe bij dat onze leerlingen het beste resultaat bereiken
  • is voor iedere leerling persoonlijk

In onze schoolgids vindt u alle informatie met betrekking tot onze school.

Ook informatie over leerplichtzaken vindt u hierin terug. Via de link www.rblutrechtnoordwest.nl kunt u ook alle relevantie informatie vinden.

 

Organisatie van het onderwijs

Het Futura College kent 5 (soms 6) leerjaren.
Een leerling kan in verschillende beroepsrichtingen een opleiding volgen.
In het eerste leerjaar worden alle vakken aangeboden zodat de leerling kennismaakt met alle mogelijkheden. In het tweede leerjaar en verder wordt voor de leerling steeds duidelijker waar zijn interesses en mogelijkheden liggen en wordt zo de uiteindelijke studierichting bepaald.

De advisor geeft veel vakken aan zijn/haar eigen klas. De advisor blijft in de onderbouw gewoonlijk voor een periode van drie jaar verbonden aan zijn eigen leerlingen. Dit sluit aan bij onze onderwijsvisie die door de onderwijsfilosofie Big Picture Learning wordt gestuurd.
In het vierde en vijfde leerjaar is de advisor hun docent van het gekozen profielvak.

Inhoud van het onderwijs

Onze leerlingen leren uit boeken maar leren in het Praktijkonderwijs vooral door ‘doen’. Daarom zijn naast de theoretische vakken ook de praktijkvakken op onze school van groot belang.. In de hogere leerjaren is stage een belangrijk middel om allerlei vaardigheden te ontwikkelen. Onze leerlingen ontwikkelen zich op 6 deelgebieden die belangrijk zijn bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij: wonen, werken, burgerschap, vrije tijd, taal en rekenen.
Ons motto is: “een eigen leerplan, een betere toekomst”. Dit betekent dat iedere leerling een individuele leerroute volgt die wordt vormgegeven in een persoonlijk leerplan.

Mogelijkheden voor onze schoolverlaters:
Veel van onze leerlingen halen branchegerichte certificaten. Leerlingen kunnen soms bij ons ook de entree-opleiding volgen; die bieden wij aan in samenwerking met MBO Rijnland in Woerden.
Veel van onze leerlingen verlaten onze school met een arbeidscontract; een aantal schoolverlaters gaat door met een opleiding. Onze schoolverlaters hebben twee jaar nazorg van de school.

Venster voor verantwoording

Via onderstaande link kunt u alle gegevens en statistieken m.b.t. de school en meer zien.
Scholen op de kaart