Team

De school heeft een uitgebreide begeleidingsstructuur voor alle leerlingen:

Ciske Kokje:
Zorgcoördinator en verantwoordelijk voor de instroom van alle nieuwe leerlingen leerjaar 2 t/m 5.

Ramona de Groot:
Orthopedagoog en verantwoordelijk voor de instroom van alle nieuw leerlingen in het eerste leerjaar.

Marloes van Dijk:
Orthopedagoog

Jeroen Gremmen:
Trajectbegeleider

Naomi Wahlen:
Jeugdhulpverlener St. Reinaerde.

Shirley Keijzer:
Schoolmaatschappelijk werk St. MEE

Het zorgteam werkt onder meer nauw samen met de advisors, de schoolarts, politie.

Begeleidingsplan
Het begeleidingsplan van het Futura College kunt u hieronder en bij de downloads vinden.

Het begeleidingsplan staat op de downloads pagina.