Team

De school heeft een uitgebreide zorgstructuur voor alle leerlingen.

Ciske Kokje
Zorgcoördinator van de leerlingen van de bovenbouw en verantwoordelijk voor de instroom van nieuwe leerlingen leerjaar 2 t/m 5.

Puck Delhez
Zorgcoördinator van de leerlingen van de onderbouw en verantwoordelijk voor de instroom van nieuwe leerlingen (leerjaar 1).

Het zorgteam werkt onder meer samen met de mentoren, de schoolarts, politie, Stichting MEE, de orthopedagoog, maatschappelijk werk en Stichting Reinaerde.

Begeleidingsplan
Het begeleidingsplan van het Futura College kunt u hieronder en bij de downloads vinden.

Het begeleidingsplan staat op de downloads pagina.