Team

De school heeft een uitgebreide begeleidingsstructuur voor alle leerlingen:

Marieke Kroeze:
Zorgcoördinator (algemene zaken)

Lotte den Dubbelden:
Orthopedagoog (zij-instroom)

Ramona de Groot:
Orthopedagoog (onderinstroom)

Jeroen Gremmen en Ciske Kokje:
Trajectbegeleider