Team

De school heeft een uitgebreide begeleidingsstructuur voor alle leerlingen:

Lotte den Dubbelden:
Zorgcoördinator

Ramona de Groot:
Orthopedagoog en verantwoordelijk voor de instroom van alle nieuw leerlingen.

Jeroen Gremmen en Ciske Kokje:
Trajectbegeleider

Nicole Blok:
Schoolmaatschappelijk- en Jeugdhulp Werker

Het zorgteam werkt onder meer nauw samen met de advisors, de schoolarts, politie.

Begeleidingsplan
Het begeleidingsplan van het Futura College kunt u hieronder en bij de downloads vinden.

Het begeleidingsplan staat op de downloads pagina.