Aanmelding:

Hoe gaat een aanmelding op het Futura College?
(zie ook de flyer aanmeldingen; onder de knop 'links en downloads')

  • Eerst download je hier het aanmeldingsformulier
  • Je ouders vullen het formulier in en sturen dit naar ons op, samen met een adviesformulier.
  • Wij gaan alle gegevens goed doornemen en bekijken of je toegelaten kunt worden op het Futura College.
  • Begin april ontvang je thuis een brief of je bent toegelaten.
  • Begin juni volgt een uitnodiging voor de eerste kennismaking met je nieuwe klas en mentor.

Toelatingscriteria

Aan het eind van het (speciaal) basisonderwijs wordt een advies gegeven door de basisschool.

Om voor de toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (PRO) in aanmerking te kunnen komen, moet de leerling voldoen aan helder geformuleerde criteria voor de drie onderstaande aandachtsgebieden:

  1. Leerniveau: Welke leerachterstanden heeft de leerling?
  2. Intelligentie: Wat is het IQ van de leerling? (PRO)
  3. Gedrag: Is er sprake van leerbelemmerende sociaal-emotionele problematiek?

Criteria praktijkonderwijs

  • Een IQ binnen de bandbreedte 55 tot en met 80;
  • én een leerachterstand (LA) van 50% of meer op twee van de vier domeinen (technisch lezen (TL), begrijpend lezen (BL), inzichtelijk rekenen (IR) en spellen (SP), waarbij de combinatie van alleen spellen (SP) en technisch lezen (TL) niet voldoende is.