Aanmelding:

Als jouw definitieve schooladvies van de basisschool bekend is, melden de basisschool en jij je aan bij de middelbare school van jouw keuze. Heb je een praktijkonderwijs advies en wil jij graag naar het Futura College?
Lees dan alles over hoe jij je kunt aanmelden!

Hoe werkt het?

Vanaf schooljaar 2023-2024 geldt in Nederland een centrale aanmelding voor het reguliere onderwijs: alle leerlingen van groep 8 melden zich van 25 tot 31 maart aan bij het VO.
De regio Woerden stapt dit schooljaar over op een volledig digitale aanmelding. Ouders machtigen de basisschool om namens hen de leerling aan te melden via het systeem.

Na deze aanmelding bepaalt het Futura College met samenwerkingsverband Regio Utrecht West of een leerling geplaatst kan worden. Wanneer er over kan worden gegaan tot plaatsing zal je een inschrijfformulier ontvangen.

Op het Futura College hebben we géén loting.

Het Futura College is een regionale school. Uit de reacties die wij krijgen van ouders en basisscholen blijkt dat er onduidelijkheid bestaat over het aannamebeleid van het Futura College. Leerlingen uit Woerden – en ook daarbuiten, bijvoorbeeld Bodegraven, Vinkeveen, Leidsche Rijn, Lopik – zijn van harte welkom op het Futura College!

Alles nog even duidelijk op een rijtje, klik hier voor de aanmeldkalender.

Toelatingscriteria

Om voor de toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (PRO) in aanmerking te kunnen komen, moet de leerling voldoen aan helder geformuleerde criteria voor de drie onderstaande aandachtsgebieden:

  1. Leerniveau: Welke leerachterstanden heeft de leerling?
  2. Intelligentie: Wat is het IQ van de leerling? (PRO)
  3. Gedrag: Is er sprake van leerbelemmerende sociaal-emotionele problematiek?

Criteria praktijkonderwijs

  • Een IQ binnen de bandbreedte 55 tot en met 80;
  • én een leerachterstand (LA) van 50% of meer op twee van de vier domeinen (technisch lezen (TL), begrijpend lezen (BL), inzichtelijk rekenen (IR) en spellen (SP), waarbij de combinatie van alleen spellen (SP) en technisch lezen (TL) niet voldoende is.