Telefoon
Via ons centrale hoofdnummer kunt u doorverbonden worden met diverse locaties.

Hoofdnummer: 0348 – 45 73 20
Ziekmeldingen (Voicemail): 0348 – 45 73 23

Alleen bij calamiteiten:
Bij calamiteiten buiten schooltijd kunt u contact opnemen met Carolien Gerritsen (0642208206). Bij geen gehoor kunt u bellen met Eva Neervoort (0611679154)

Correspondentie
Postadres school:
Futura College
Postbus 244
3440 AE Woerden

Correspondentieadres Bestuur:
Stichting voor Interconfessioneel (RK/PC)
Praktijkonderwijs Woerden.
Postbus 244
3440 AE Woerden
bestuur@futuracollege.nl

De administratie van de Stichting voor Interconfessioneel Praktijkonderwijs Woerden wordt verzorgd door:
Administratiekantoor Groenendijk
Postbus 80
3360 AB Sliedrecht

Locatie & bereikbaarheid
Bezoekadres
Abeellaan 2
3442 JB Woerden

Om een compleet onderwijsaanbod te realiseren maakt de school gebruik van meerdere externe locaties.

Mail
Per e-mail zijn wij als volgt te bereiken:

info@futuracollege.nl
directie@futuracollege.nl
bestuur@futuracollege.nl
mr@futuracollege.nl

Algemeen
De inspectie van de school is op de volgende wijze te bereiken:
info@owinsp.nl of www.onderwijsinspectie.nl

Algemene vragen zijn te stellen via:
Postbus 51
Telefoon: 0800 – 8051 (gratis)

Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
Telefoon: 0900 – 111 3 111

Route
Klik HIER om uw route te berekenen.