Stage

Stage is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Eén van onze opdrachten is immers om onze leerlingen goed voor te bereiden op arbeid. Veel arbeidscompetenties worden d.m.v. stage ontwikkeld.

In het tweede leerjaar doorlopen de leerlingen het VOS-programma.
In het derde leerjaar lopen onze leerlingen één dag stage per week; de zogeheten snuffel- of passiestage.
In het vierde en vijfde leerjaar lopen zij respectievelijk twee en drie dagen stage per week; dit is de zogeheten beroepsvoorbereidende stage.
Voor verdere informatie over de stage op Futura verwijzen wij u graag naar de stagebrochure en de schoolgids.

Brochure

De stagebrochure staat op onze download pagina.

Team

Stagecoördinatie: Annemieke Peters.
Zij is de spil van de snuffel- en beroepsvoorbereidende stages in het derde, vierde en vijfde leerjaar.
Zo beheert zij het netwerk van stagebedrijven, breidt dit uit en maakt het toegankelijk voor de medewerkers van de school. Ook ziet zij toe op een correcte wijze van afhandeling van de officiële documenten en is vraagbaak voor de stagegevers en de stagebegeleiders.

Coördinatie VOS: Lotte Derksen en Ryanne Haak.
VOS betekent “voorbereiding op stage” en is een onderdeel van ons aanbod voor met name tweedejaars. Zij lopen dan stage in een groepje en worden hierbij op de werkvloer begeleid door een medewerker van Futura. Wanneer de leerlingen de VOS goed hebben doorlopen zijn zij klaar voor de snuffel- of passiestage.

Begeleiding stages:
De snuffelstages in het derde leerjaar en de beroepsvoorbereidende stages in het vierde en vijfde leerjaar worden begeleid door de advisors van de leerlingen.
Zij kennen hun leerlingen en de ouders immers goed en zijn daarom in staat om hun leerlingen optimaal te begeleiden. Een bijkomend voordeel is dat er hierdoor een betere aansluiting tussen stage en onderwijs wordt gerealiseerd.