Stage

Stage is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Eén van onze opdrachten is immers om onze leerlingen goed voor te bereiden op arbeid. Veel arbeidscompetenties worden d.m.v. stage ontwikkeld.

In het tweede leerjaar doorlopen de leerlingen het VOS-programma, een combinatie van interne en externe groepsstage.
In het derde leerjaar lopen onze leerlingen één dag stage per week; de zogeheten snuffelstage.
In het vierde en vijfde leerjaar lopen zij respectievelijk twee en drie dagen stage per week; dit is de zogeheten beroepsstage.
Voor verdere informatie over de stage op Futura verwijzen wij u graag naar de stagebrochures en de schoolgids.

Brochure

De stagebrochures staan op onze download pagina.

Team

Stagecoördinatie: Harry Pieters.
Hij is de spil van de snuffel- en beroepsstages in het derde, vierde en vijfde leerjaar.
Zo beheert hij het netwerk van stagebedrijven, breidt dit uit en maakt het toegankelijk voor de medewerkers van de school. Ook ziet hij toe op een correcte wijze van afhandeling van de officiële documenten en is vraagbaak voor de stagegevers en de stagebegeleiders.

Coördinatie VOS: Susan van der Burg.
VOS betekent “voorbereiding op stage” en is een onderdeel van ons aanbod voor met name tweedejaars. De leerlingen doorlopen eerst een interne stage en bij het goed afsluiten ervan en het behalen van de leeftijd van 14 jaar stromen zij door naar de externe VOS. Zij lopen dan stage in een groepje en worden hierbij op de werkvloer begeleid door een medewerker van Futura. Wanneer de leerlingen ook deze externe VOS goed hebben doorlopen zijn zij klaar voor de snuffelstage.

Begeleiding stages:
De snuffelstages in het derde leerjaar en de beroepsstages in het vierde en vijfde leerjaar worden met ingang van schooljaar 2014-2015 begeleid door de mentoren van de leerlingen.
Zij kennen hun leerlingen en de ouders immers goed en zijn daarom in staat om hun mentorleerlingen optimaal te begeleiden. Daarnaast is een belangrijke reden voor deze wijziging het verkrijgen van een betere aansluiting tussen stage en onderwijs.