Medezeggenschapsraad

Werkzaamheden

Alle ouders kunnen meedenken en meepraten over de school. Dit kan via de medezeggenschapsraad. In deze raad zitten twee ouders en twee teamleden.

Je kunt voor vier jaar in de MR worden gekozen. 

De MR heeft het recht en de plicht alle zaken die met het beleid van de school te maken hebben te volgen en waar nodig advies of instemming te geven.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directeur / bestuurder over onderwerpen zoals de besteding van het geld, de benoeming van het personeel, de schoolgids, het zorgplan en verbeteringen van het onderwijs.

De ouders in de MR kunnen desgevraagd ook onderwerpen of zaken inbrengen die door u worden aangedragen. Vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

Samenstelling

Mirjam Boele, ouder

Lenie Manusiwa, ouder *

Ramona de Groot, personeel *

Harry Pieters (voorzitter), personeel

(* tevens  vertegenwoordiger van het Futura College in de OPR van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs regio Utrecht-West)

Vergaderingen

Vergaderingen in 2020-2021

De vergadertijd is (meestal) van 19.00-21.00 uur.

21-09-2020

26-10-2020

14-12-2020

01-02-2021

22-03-2021

17-05-2021

13-07-2021

Contact

Brieven en e-mail kunt u richten aan:

Linda van Mourik, ambtelijk secretaris van de MR

Postbus 244

3440AE Woerden

mr@futuracollege.nl