Aanmelding leerjaar 1

Hoe kunnen je ouders jou aanmelden voor onze school?

 • De leerkracht van groep 8 geeft een advies praktijkonderwijs.
 • Jij en je ouders krijgen op jouw school van je juf of meester een aanmeldformulier met een persoonlijke code.
  Als je kiest voor het Futura College dan zet je een kruisje in het vakje bij onze school.
  Je ouders zetten hun handtekening op dit aanmeldformulier.
 • Dit aanmeldformulier stuur je dan naar onze school:

Futura College
Postbus 244
3440 AE Woerden
Ter attentie van de administratie

Je kunt het aanmeldformulier ook afgeven bij de administratie van de school.

 • Wij sturen jouw gegevens dan door naar het samenwerkingsverband. Daar wordt bekeken of je in aanmerking komt voor een plek op het Futura College.
  Deze toestemming heet een toelaatbaarheidsverklaring. (TLV)
 • Zodra wij voor jou een TLV hebben ontvangen dan sturen wij een plaatsingsbrief naar jou en je ouders want je wordt dan een leerling van ons. (van harte welkom!)
 • Ook maken wij dan graag een afspraak met jou en je ouders voor een intakegesprek met je nieuwe advisor. De advisor neemt hierover contact met je ouders op.
 • Op woensdagochtend 20 juni kun je kennismaken met je nieuwe klas.

Toelatingsprocedure (POVO)
Een paar keer per jaar overleggen we met de andere middelbare en basisscholen in Woerden hoe de aanmelding en toelating het beste kan verlopen. We proberen er allemaal op dezelfde manier mee om te gaan. De afspraken die we daarover hebben gemaakt, noemen we de POVO-procedure. De POVO-brochure voor ouders kunt u via de downloads inzien. Bij onze beslissingen volgen wij deze procedure.

Toelaatbaarheid

Doelgroep

Het praktijkonderwijs is bestemd voor jongeren die beter leren vanuit de praktijk dan vanuit de theorie. In een onderwijsprogramma dat tot het 19e levensjaar mag duren, worden de leerlingen voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Praktijkonderwijs is voor veel leerlingen eindonderwijs en worden dan door de school begeleid naar een baan. Er zijn ook veel schoolverlaters die naar een vervolgopleiding gaan; meestal is dit een MBO-opleiding.

Toelatingscommissie

De directeur van de school is de voorzitter van de toelatingscommissie van de school.

Toelatingscriteria

Aan het eind van het (speciaal) basisonderwijs wordt een advies gegeven door de basisschool.

Een advies praktijkonderwijs wordt gegeven als er sprake is van een leerachterstand van drie jaar of meer op twee of meer domeinen in combinatie met een intelligentie (IQ) tussen de 55 en 75 / 80.

De domeinen zijn:

 • Inzichtelijk rekenen.
 • Begrijpend lezen.
 • Technisch lezen.

De achterstand mag geen combinatie van technisch lezen en spellen zijn. De CTA beoordeelt het dossier op grond van het onderwijskundig rapport en van IQ gegevens. Is het advies positief dan wordt er een TLV  praktijkonderwijs afgegeven. Het Futura College mag dan pas de leerling inschrijven.