Week tegen pesten

Vorige week hebben we de week tegen het pesten gehad, als school doen wij daar aan mee omdat we het belangrijk vinden dat de school voor iedereen een prettige en veilige plek is om te kunnen leren. Het motto van dit jaar was

‘Buitensluiten? Uitgesloten!’

Samen zorg je voor een groepsklimaat waar iedereen erbij hoort, een plek heeft en zich welkom voelt. Buitensluiten hoort daar niet bij! Door mee te doen aan de Week Tegen Pesten, maak je een goede start in het nieuwe schooljaar waarin je met elkaar zorgt voor een fijne en veilige school. Veel van het lesmateriaal blijft beschikbaar. Het voorkomen en aanpakken van pesten vraagt natuurlijk het hele jaar aandacht!

In alle onderbouwklassen is er met name tijdens de Advisory tijd aandacht aan besteed door filmpjes te kijken, gesprekken te voeren en opdrachten te maken. Dit heeft mooie resultaten opgeleverd die de start van het jaar en de groepsvorming bevorderen. Dit was leuk en waardevol! Zo hebben de 3e jaars het gehad over bij welke groepen je kan horen en dat je ander gedrag laat zien in een andere groep. Bv thuis ,op stage, in de klas, met vrienden.

Veel leerlingen vonden dat ze bij 4 groepen hoorden en ze ook een goede zelfreflectie hadden op het verschillende gedrag. Hoe dicht blijf jij bij jezelf ook als je te maken krijgt met groepsdruk? De conclusie was dat je altijd een keus hebt.

Kortom weer een waardevolle week waar we volgend jaar weer aan mee doen.