On Stage

Dit schooljaar nemen de leerlingen van de onderbouw deel aan Regio Woerden On Stage. On Stage is een project dat nu in 16 verschillende regio’s wordt uitgevoerd. De eerste keer was in regio Delft, al 14 jaar geleden. En nu sluit regio Woerden zich hier dus ook bij aan, met 4 scholen.

Waarom On Stage?
On Stage is een project waarbinnen leerlingen zich kunnen oriënteren op verschillende beroepen. Ook leren de leerlingen wat netwerken is. Dit helpt hen bij het vinden van een leuke, geschikte stage.

Wat is het programma?
Vanaf oktober werken leerlingen in de klas, met hun advisor, aan de opdrachtjes in het On Stage paspoort. Hiermee bereiden zij zich voor op het beroepenfeest. In dit paspoort staan vragen centraal zoals: Wie ben ik, wat kan ik, welk soort werk past bij mij, wat wil ik worden en wie kan ik om hulp vragen? Voorbeelden van opdrachten zijn: een visitekaartje maken, een beroepen top 5 maken, gesprekken oefenen.

Beroepenfeest en Doe dag in februari
Op het Beroepenfeest op 10 februari komen ruim 200 beroepsbeoefenaars. Leerlingen gaan naar de beroepen van hun keuze. Ze maken daar een praatje en ze kunnen een afspraak maken om dit bedrijf te bezoeken op de Doe-dag op 24 februari. De visitekaartjes worden hierbij uitgewisseld. Per leerling kunnen er 2 afspraken gemaakt worden. Op het Beroepenfeest kunnen leerlingen ook contact leggen met andere bedrijven die interessant zijn voor hun toekomst, netwerken.

Door met onze leerlingen aan Woerden On Stage deel te nemen, verwachten we, na een stille coronaperiode waarin er weinig tot niks mogelijk was op dit gebied, een inhaalslag te kunnen maken op het gebied van loopbaanoriëntatie.